Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

 

 

 

Lp

Placówka

Telefon

Typ placówki

Liczba miejsc

Podmiot prow.

Imię i nazwisko dyrektora placówki

1.

Powiatowy Ośrodek
Interwencji Kryzysowej
Pl. Bema 5
10-516 Olsztyn 523-28-08
665237899
(z możliwością zwiększenia liczby miejsc)

523-28-00

Placówka typu interwencyjnego

9

PCPR w Olsztynie

Arkadiusz Paturej

2.

Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami uzależnienia oraz osób doświadczających przemocy
( specjalista ds. uzależnień, psycholog, prawnik )
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
10-516 Olsztyn, pl. Bema 5
Pokój 114 lub 130

523-28-00
523-28-08
665237899

Poradnictwo specjalistyczne

b/o

PCPR w Olsztynie

Arkadiusz Paturej

 

 

 

 

Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie