Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań.

 

Przewodniczący :  Dariusz Kamiński - tel.89 12 32 00

Sekretarz:  Elżbieta Małgorzata Biadała – tel. 89 524 19 09

Członkowie:

1. Anna Afanasjew - 89 512 32 87

2.Anna Otta – 89 524 19 11

Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie