Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

 


Kampania "Biała Wstążka" to największa na świecie prowadzona w ponad 55 krajach świata, skierowana do mężczyzn, międzynarodowa kampania mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet.

Rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie – właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet.

Kampania odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć.

Początek 16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet – 25 listopada, Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet – upamiętnia zamordowanie działaczek na rzecz praw człowieka, sióstr Mirabal, w 1960 r. w Republice Dominikany. 6 grudnia upamiętnia wydarzenia z 1989 r., kiedy w budynku politechniki w Montrealu mężczyzna zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób. Oświadczył, że zrobił to, bo jego zdaniem kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych. 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć kończy 10 grudnia, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – jest to podkreślenie, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.
[źródło:
www.euk-sp.pl]


Gmina Gietrzwałd wraz z innymi gminami Powiatu Olsztyńskiego włącza się w ogólnoświatową akcję. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie zorganizował „Gietrzwałdzką Kampanię Białej Wstążki”, którą swoim patronatem objął Wójt Jan Kasprowicz, a realizują:
Gimnazjum Gminne w Gietrzwałdzie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesalu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gietrzwałdzie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sząbruku


 sprawdz czy jestes ofiarą przemocy


  ala k 3


 

PLAKAT WWW


 

 

 

Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie