Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

UWAGA! 300+ REALIZOWANE JEST PRZEZ ZUS

 

ŚWIADCZENIE "DOBRY START"

 Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

- świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole, także w szkole policealnej i dla dorosłych,

- program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów,

- świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada:

- drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu empatia (https://empatia.mpips.gov.pl/) lub bankowości elektronicznej od 01 lipca

- drogą papierową osobiście w ośrodku lub za pośrednictwem poczty od 1 sierpnia

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

Akty prawne dotyczące programu 500+:

1. Uchwała Nr 80 z 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start" (M. P. poz. 540)

https://www.gov.pl/attachment/5bcd79cb-2d83-45cd-9253-f9335ec2657a

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

https://www.gov.pl/attachment/417a471b-f4ec-4f3b-b789-6456cca225a5

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start"

https://www.gov.pl/attachment/2c55c3f9-dae4-4e8d-af83-6a07924781be

 

Źródło i więcej informacji: https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/

 

Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie